Інформатика у школі

- Кабінет є центром впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес школи. - На базі кабінету проводиться урочне навчання учнів 2-11 класів. - Кабінет відкритий для навчання вчителів основам комп'ютерної грамотності, а також для доступу до ресурсів Інтернету

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.


Лещук І. М. Кабінет інформатики. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 205 с.


Книга вчителя інформатики: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н. С. Прокопенко; Т. Г. Проценко.— Харків: Торсінг плюс, 2006.— 272 с.
Видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України у сфері загальної середньої освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти; методичне забезпечення; оформлення документів про освіту; організацію навчально-виховного процесу; атестацію педагогічних працівників тощо.
Для вчителів інформатики, студентів педагогічних навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти, науково-педагогічних працівників, широкого загалу громадян, які цікавляться питаннями нормативно-правового регулювання середньої освіти в Україні.
____________________________________________________________

Методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін (в тому числі інформатики) загальноосвітніх навчальних закладах на 2015-2016 н.р.

Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики (Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська, М.О. Войцеховський , Т.Г. Проценко)
Інформатика. 11 клас: Розв’язання всіх завдань: До збірника завдань для державної підсумкової атестації з інформатики / Упоряд. І. Д. Іванова, І. М. Колодій, М. М. Корнієнко. — Х.: Ранок-НТ, 2012
Інформатика. 11 клас: Розв’язання всіх завдань (рівень стандарту). До збірника завдань для державної підсумкової атестації з інформатики, 2013
Малярчук С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах

Освітні веб-ресурси

/Files/images/кор_посилання.jpg1. Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua
2. Український центр оцінювання якості освітиhttp://www.testportal.gov.ua
3. ВСІ ВНЗ УКРАЇНИ http://educatalog.pisem.net
4. Інформаційно-пошуковий каталог навчальних закладів Україниhttp://www.uchobe.net.ua
5. Освітній сайт ОСТРІВ ЗНАНЬ http://ostriv.in.ua
6. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти http://www.zippo.net.ua//
7. Новоград-Волинський рцтстум http://rctstum-novog.at.ua/Журнал Комп'ютер у школі та сім'ї_________________________________________________________________

/Files/images/Усi уроки iнформатики.jpgУсі уроки інформатики 9 клас
Усі уроки інформатики 10 клас
Усі уроки інформатики 11 клас

Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 9,10 і 11 класах за програмою загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків. Посібник для вчителя нового покоління.
Мета видання — надати допомогу вчителю в підготовці та проведенні уроків інформатики в загальноосвітніх навчальних закладів. У посібнику подані календарно-тематичне планування та розробки уроків відповідно до «Програми з інформатики для 10–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту». Розробки уроків структуровані за загальною схемою: визначено мету, розкрито зміст вивчення матеріалу, вказано форми перевірки засвоєння вивченого матеріалу, наведено орієнтовні завдання для практичних робіт, вправи, які забезпечують сприймання нового матеріалу, його осмислення й застосування на практиці. Для вивчення нового матеріалу використовуються різноманітні форми та методи (лекції, бесіди, самостійна робота з підручниками, схемами, таблицями, стендами, пам’ятками тощо). Схеми, запропоновані упорядниками, є стислим конспектом навчального матеріалу теми, що дозволяє їх використання на різних етапах уроку: під час вивчення нового матеріалу, узагальнення і систематизації знань, повторення та закріплення набутих знань. Вправи, що призначені для закріплення вивченого матеріалу, передбачають поступове наростання складності: знання теоретичного матеріалу, вміння використовувати його на практиці та застосування набутих знань у нестандартних ситуаціях. Усі практичні завдання розраховані на 15–25 хв роботи з комп’ютером і призначені для формування практичних умінь і навичок та оцінювання навчальних досягнень учнів. З метою контролю рівня навчальних досягнень використовуються різноманітні форми роботи на уроці: вибіркове та фронтальне опитування, комп’ютерне тестування, практичні роботи, захист творчих робіт тощо. Пропонований у посібнику матеріал не завжди може бути використаний повністю за відведений час. Учитель на свій розсуд, враховуючи реальні навчальні можливості класу та наявне програмне забезпечення, може підбирати свої та варіювати запропоновані форми роботи. Подані у посібнику методичні розробки зацікавлять усіх, хто викладає інформатику в середній школі.

Усі уроки інформатики 5 клас/Files/images/Усі уроки інформатики 5 клас.jpg

Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 5 класі за програмою загальноосвітньої школи з використанням підручників Морзе Н. В.,Барна О. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Саражинська Н. А. Інформатика. 5 клас та Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Інформатика. 5 клас. (скачати


/Files/images/Титул_Усі_уроки_інф_6клас.jpgЛещук Р. І. Усі уроки інформатики. 6 клас «Основа», 2014

Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 6 класі за програмою загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.

/Files/images/Титул_Усі_уроки_інф_6клас.jpgЛещук Р. І. Усі уроки інформатики. 6 клас «Основа», 2014

Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 6 класі за програмою загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.______________________________________________________ Методика

Навчання інформатики/Files/images/Metodika_Morze.jpg Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч. /Н.В.Морзе; за ред.акад. М. І. Жалдака.- К.: Навчальна книга, 2004.-Ч. І : Загальна методика навчання інформатики. -256 с.
У посібнику висвітлюються загальні питання теорії і методики навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Розкриваються цілі, принципи відбору змісту і методів навчання предмета, дані конкретні рекомендації щодо організації його базового курсу. Призначається учителям загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник стане у нагоді також студентам вищих навчальних закладів, які вивчають систематичний курс методики навчання інформатики, аспірантам, усім, хто цікавиться організацією і перспективами навчання інформатики у школі.


(скачати) Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 3 ч. /Н.В. Морзе; за ред.М. І. Жалдака. - К.: Навчальна книга, 2004.-Ч. II: Методика навчання інформаційних технологій. - 287 с: іл.
У посібнику висвітлюються загальні питання теорії і методики навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Розкриваються цілі, принципи відбору змісту і методів навчання предмета, дані конкретні рекомендації щодо організації його базового курсу. Призначається учителям загальноосвітніх навчальних закладів Посібник стане у нагоді також студентам вищих навчальних закладів, які вивчають систематичний курс методики навчання інформатики, аспірантам, усім, хто цікавиться організацією і перспективами навчання інформатики у школі.

(скачати) Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: метод, посібник: у 4 ч./ Н.В.Морзе; за ред. акад. М. І. Жалдака. — К.: Навчальна книга, 2004. Ч. III: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. — 196 с : іл.
Посібник містить відомості про створення глобальної мережі Інтернет, принципи її будови, основні ресурси, програмне забезпечення тощо. Дано методичні рекомендації щодо навчання користування послугами Інтернету, правила роботи зі спеціальними сервісними програмами, завдання для самостійного виконання учнями. Призначається вчителям, студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, усім, хто цікавиться організацією і перспективами навчання інформатики у школі.

(скачати)Морзе Н. В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч. /Н.В.Морзе; за ред. акад. М. І. Жалдака.- К.: Навчальна книга, 2004.-Ч. ІV : Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. -368 с.


Призначається вчителям, студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, усім, хто цікавиться організацією і перспективами навчання інформатики у школі.
(скачати)

Нестандартні уроки інформатики

/Files/images/нестандартні_уроки.jpgAвтор: Мясникова О.К. та ін.
Мова: Українська, російська
Формат: .doc
Розмір: 20,9 МБ
В збірнику представлений досвід роботи учителів інформатики по проведенню нестандартних уроків інформатики в школах. Це - КВК, ігри, вікторини, ділові ігри, позакласні заходи та інші цікавинки. Качайте та зацікавлюйте своїх учнів вивченням інформатики.
Скачати

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ на уроках інформатики


Програмний засіб «Основи інформатики. 9 клас»


/Files/images/9клас_Осн_Інф.jpegАвтор: Амелькін О.В.
Рік: 2010
Формат: .rar
Розмір: 39 Mb
Програмний засіб «Основи інформатики. 9 клас» складається з поурочного планування та набору презентацій уроків для підтримки навчального процесу з інформатики.
Поурочне планування, яке використано у програмному засобі, розроблено згідно з навчальною програмою з інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (автори - І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова за загальною редакцією А.М. Гуржія, 2009 р.). Кількість годин, розподіл годин за темами, зміст та обсяг навчального матеріалу, а також назви і розподіл за темами практичних робіт повністю відповідають програмі.
Скачати Програмний засіб "Основи інформатики. 9 клас” с LetItBit.net
Скачати Програмний засіб "Основи інформатики. 9 клас” с TurboBit.net
Скачати Робочий зошит 9 клас
Скачати Програмний засіб "Основи інформатики. 9 клас” с LetItBit.net
Скачати Програмний засіб "Основи інформатики. 9 клас” с TurboBit.net

99 МЕТОДИЧНИХ ЗНАХІДОК

/Files/images/еврика.jpgПроблема урізноманітнення форм роботи на уроці, мабуть, вічна, як сам урок. Усе залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності.
Величезна кількість фахових педагогічних видань містить перлини досвіду, які допомагають швидко й якісно перевірити знання дітей, розширити їхній кругозір, ефектно розпочати нову тему, вміло використовувати гру.
Проте ми добре розуміємо, що в арсеналі методичних прийомів учителя залишається небагато форм роботи на уроці. Решта прийомів забувається, а займатися їх пошуками знову ніколи.
Чому саме 99 форм роботи? Хоча б тому, що ще як мінімум одна є в доробку кожного педагога.
Творчих успіхів вам, колеги!

(cкачати 99 МЕТОДИЧНИХ ЗНАХІДОК)

Тестування

Посилання для онлайн-тестувань 2-9 кл. інформатика.
"Стрілець"

Тести для 9 класу

Нормативно- правова база до кабінету інформатики


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ ІНФОРМАТИКИ на 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІКПерелік необхідної документації у кабінеті інформатикиІ. Загальна нормативно-правова базаЗа матеріалами сайту teach-inf.at.ua
1. Конституція України (Переглянути)
2. Закон України "Про освіту" (Переглянути)
3. Національна доктрина розвитку освіти (Переглянути)
4. Державна програма "Вчитель" (Переглянути)
5. Конвенція про права дитини (Переглянути)
6. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України (Переглянути)
7. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України (Завантажити)
8. Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу (Завантажити)ІІ. Документація кабінету1. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів - від 20. 07. 2004 року № 601 (Переглянути)2. МОН роз'яснило, як викладати предмети у новому навчальному році (2017-2018 н.р.)

4. Положення про кабінет інформатики та інформаційно - комунікаційних технологій навчання.

3. Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів на 2016-2017 н.р.

4.Лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»
5. Положення про кабінет інформатики від 20. 05. 2004 року № 407 (Переглянути)6. Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики від 21. 06. 2010 року № 614 (Переглянути)7. Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах від 02. 12. 2004 року № 903 (Переглянути)8. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики - № 111-1927 (Завантажити з turbobit.net)9. Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 16. 03. 2004 року № 81 (Переглянути)10. Про внесення змін до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 06. 11. 2007 року № 252 (Переглянути)11. Паспорт кабінету інформатики 12. Графік роботи кабінету13. Річний план роботи14. План перспективного розвитку кабінету15. Інвентарна книга16. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінетуІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки2. Санітарний паспорт кабінету інформатики3. ДСанПІН 3.3.2.007-98 роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин4. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-985. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машинІV. Техніка безпеки та охорона праці1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-042. Типове положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-053. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу4. Правила пожежної безпеки для закладів5. Норми первинних засобів пожежогасіння у кабінеті6. Положення про розробку інструкцій з охорони праці - ДНАОП 0.00-4.15-987. Посадова інструкція вчителя інформатики 8. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового iнструктажiв учнiв з технiки безпеки життєдіяльності9. Інструкції9.1. Інструкцiя з охорони працi № 1 пiд час роботи на ЕОМ 9.2. Інструкцiя з охорони працi № 2 пiд час роботи в кабiнетi інформатики та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання9.3. Інструкція з техніки безпеки для учнів, які навчаються в кабінеті інформатики та обчислювальної техніки під час роботи з дисплеями ЕОМ (Переглянути)9.4. Інструкцiя з пожежної безпеки в кабiнетi інформатики (Переглянути)9.5. Інструкцiя з технiки безпеки пiд час проведення практичних (лабораторних) робiт на уроках інформатики9.6. Інструкція з охорони праці для вчителів інформатики9.7. Інструкція з електробезпеки9.8. Інструкція Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом10. Стенд з охорони праці з розміщенням основних документівV. Навчально-методичне забезпечення кабінету1.Навчальні програми

2. Поурочні плани-конспекти

3. Роздатковий матеріал

4. Інструкції до практичних робіт

5. Реферати учнів

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень з предмету

Кiлькiсть переглядiв: 89

Коментарi